Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про ревізійну комісію

Інші внутрішні положення, що регламентують діяльність органів Товариства