Річна інформація емітента цінних паперів

Особлива інформація про емітента