Акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Акціонерне товариство

"Кварцсамоцвіти"
05396155

Особлива інформація емітента

 

 

Особлива інформація емітента (перелік)

 

Дата розміщення

Інформації на стрічці новин

Дата розміщення

Інформації на власному веб-сайті

Дата здійснення

Вид інформації

У формі електронного документа

У машино читальному форматі

27.09.2021

24.09.2021

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Переглянути інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

27.09.2021

24.09.2021

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Переглянути інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

18.04.2018

23.04.2018

18.04.2018

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Переглянути інформацію

 

ПАТ "Кварцсамоцвіти"

Публічне акціонерне товариство

"Кварцсамоцвіти"
05396155

Особлива інформація емітента

 

Особлива інформація емітента (перелік)

 

Дата розміщення

Інформації на стрічці новин

Дата розміщення

Інформації на власному веб-сайті

Дата здійснення

Вид інформації

 

16.04.2018

17.04.2018

16.04.2018

Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

16.04.2018

17.04.2018

16.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

16.04.2018

17.04.2018

13.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

17.04.2018

18.04.2018

13.04.2018

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

Переглянути інформацію

16.04.2018

17.04.2018

13.04.2018

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй

та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Переглянути інформацію

11.08.2017

14.08.2017

10.08.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

14.07.2017

20.07.2017

13.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

18.04.2017

19.04.2017

14.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

16.03.2017

17.03.2017

15.03.2017

Відомості прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

16.03.2017

17.03.2017

15.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

23.08.2016

14:59:00

25.08.2016

22.08.2016

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Переглянути інформацію

19.04.2016

07:46:11

19.04.2016

15.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

 

14.04.2016

17:36:52

19.04.2016

14.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

16.04.2015

16:12:29

17.04.2015

15.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

15.04.2015

18:29:05

17.04.2015

14.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

17.04.2014

14:25:57

 

16.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

16.04.2014

16:37:10

 

15.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

17.04.2013

19:01:00

 

17.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

17.04.2013

19:01:00

 

16.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

16.04.2013

19:01:00

 

15.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

14.01.2013

19:01:00

 

10.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

14.01.2013

19:01:00

 

14.01.2013

Спростування

Переглянути інформацію

11.01.2013

08:59:20

 

10.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

27.09.2012

19:01:00

 

26.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

27.09.2012

19:01:00

 

27.09.2012

Спростування

Переглянути інформацію

27.09.2012

08:54:52

 

27.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

18.04.2012

19:01:00

 

18.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

18.04.2012

19:01:00

 

17.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

15.12.2011 9:01:00

 

14.12.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

19.04.2011 19:01:00

 

19.04.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

19.04.2011 19:01:00

 

18.04.2011

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Переглянути інформацію

21.04.2010 19:01:00

 

20.04.2010

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Переглянути інформацію

21.04.2010 19:01:00

 

16.03.2010

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Переглянути інформацію

 

Особлива інформація емітента

 

Дата розміщення: 

17.04.2014 14:25:57

Дата здійснення дії: 

16.04.2014

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12101  Житомирська область, Житомирський р-н, смт Володарськ-Волинський вул. Чкалова, 8

Міжміський код, телефон та факс емітента

(04145)3-22-63 (04145)3-22-63

Електронна поштова адреса емітента: 

berіl@emіtent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oquartz.ho.ua

Вид особливої інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПАТ «Кварцсамоцвіти» повідомляє про наступні зміни складу посадових осіб:

Посадова особа Голова Правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 28.03.1996 р.) звільнена 16.04.2014 р. у зв'язку з закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 17.04.2013 р. Рішення прийнято Наглядовою радою товариства  16.04.2014р., протокол № 97.

Посадова особа Член Правління Куриленко Анатолій Миколайович (паспортні дані відсутні, оскільки фізична особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних ) звільнена 16.04.2014 р. у зв'язку з закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 17.04.2013 р. Рішення прийнято Наглядовою радою товариства  16.04.2014 р., протокол № 97.

Посадова особа Голова Правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 28.03.1996 р.) призначена 16.04.2014. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 15.04.2015 року (на 1 рік).Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: голова правління. Рішення прийнято Наглядовою радою  16.04.2014 р., протокол № 97.

Посадова особа Член Правління Куриленко Анатолій Миколайович (паспортні дані відсутні, оскільки фізична особа не надала згоди  на розкриття паспортних даних ) призначена 16.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 15.04.2015 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник керівника служби безпеки, начальник служби безпеки. Рішення прийнято Наглядовою радою  16.04.2014 р., протокол № 97.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

16.04.2014 16:37:10

Дата здійснення дії: 

15.04.2014

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12101  Житомирська область, Житомирський р-н, смт Володарськ-Волинський вул. Чкалова, 8

Міжміський код, телефон та факс емітента

(04145)3-22-63 (04145)3-22-63

Електронна поштова адреса емітента: 

berіl@emіtent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oquartz.ho.ua

Вид особливої інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПАТ «Кварцсамоцвіти» повідомляє про наступні зміни складу посадових осіб:

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирій Ростислав Петрович (паспорт: серія СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київській обл. 09.12.1999 р.) звільнена 15.04.2014 р. у зв'язку з закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 16.04.2013 р. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 15.04.2014 р.,  протокол №1-2014.

Посадова особа Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.03.2003 р.) звільнена 15.04.2014 р.  у зв'язку з закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 16.04.2013 р. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 15.04.2014 р., протокол №1-2014.

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирій Ростислав Петрович (паспорт: серія СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київській області 09.12.1999 р.) призначена 15.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 14.04.2015 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник начальника фінансового відділу, заступник генерального директора, член правління, голова Наглядової ради. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 15.04.2014 р., протокол № 1-2014.

Посадова особа Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.03.2003 р.) призначена 15.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 14.04.2015 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: інспектор кредитного відділення, економіст, член Наглядової ради. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 15.04.2014 р., протокол №1-2014.

Посадова особа Член правління Кріль Ольга Олегівна (паспорт: серія СН номер 930811 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.11.1998 р.) звільнена 15.04.2014 р.  у зв'язку із закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебувала на посаді з 16.04.2013 р. Рішення прийнято Наглядовою радою 15.04.2014 р., протокол №96.

Посадова особа Член правління Кріль Ольга Олегівна (паспорт: серія СН номер 930811 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.11.1998 р.) призначена з 16.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено терміном до 15.04.2015 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний бухгалтер-ревізор. Рішення прийнято Наглядовою радою 15.04.2014 р., протокол №96.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Батюк Василь Михайлович 

 

Дата розміщення: 

17.04.2013 19:01:00

Дата здійснення дії: 

17.04.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа, Голова правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 28.03.1996 р.) звільнена 17.04.2013 р.

 Акціями Товариства не володіє.

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 18.04.2012 р.

 Рішення прийнято Наглядовою радою товариства 17.04.2013 р., протокол № 73.

 

 Посадова особа, Член правління Куриленко Анатолій Миколайович, звільнена 17.04.2013 р. у зв'язку з закінченням повноважень.Член правління Куриленко А.М. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

 Акціями Товариства не володіє.

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 18.04.2012 р.

 Рішення прийнято Наглядовою радою товариства 17.04.2013 р., протокол № 73.

 

 Посадова особа, Голова правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646, виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській області 28.03.1996 р.), призначена 17.04.2013 р.

 Акціями Товариства не володіє.

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Призначено на посаду терміном до 16.04.2014 року (на 1 рік).

 Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: виконавчий директор, голова правління.

 Рішення прийнято Наглядовою радою товариства 17.04.2013 р., протокол № 73.

 

 Посадова особа, Член правління Куриленко Анатолій Миколайович, призначена 17.04.2013 р. Член правління Куриленко А.М. не дав згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

 Акціями Товариства не володіє.

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Призначено на посаду терміном до 16.04.2014 року (на 1 рік).

 Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: служба в МВС, начальник служби безпеки.

 Рішення прийнято Наглядовою радою 17.04.2013 р., протокол № 73.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

17.04.2013 19:01:00

Дата здійснення дії: 

16.04.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа, Голова Наглядової ради Клименко Олексій Миколайович (паспорт: серія СО номер 710980 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.07.2001 р.), звільнена 16.04.2013 р. у зв'язку з закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє.

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 26.09.2012 р.

 Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 16.04.2013 р., протокол № 1-2013.

 

Посадова особа, Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.03.2003 р.) звільнена 16.04.2013 р. у зв'язку з закінченням повноважень. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 17.04.2012 р.

 Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 16.04.2013 р. , протокол № 1-2003.

 

Посадова особа, Голова Наглядової ради Кирій Ростислав Петрович (паспорт: серія СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Киівській області 09.12.1999 р.), призначена 16.04.2013 р.  Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 15.04.2014 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: економіст, головний економіст, заступник начальника фінансового відділу, заступник генерального директора, голова правління, член правління.  Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 16.04.2013 р. , протокол № 1-2013.

 

Посадова особа, Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.03.2003 р.), призначена 16.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 15.04.2014 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: експерт, інспектор кредитного відділення, економіст. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів 16.04.2013 р. , протокол № 1-2013.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

16.04.2013 19:01:00

Дата здійснення дії: 

15.04.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа , Член правлiння Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй обл. 09.12.1999 р.) звiльнена 15.04.2013 р. за згодою сторiн.

 Акцiями Товариства не володiє.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 10.01.2013 р.

 Рiшення прийнято Наглядовою радою 15.04.2013 р., протокол №72.

 

 Посадова особа, Член правлiння Крiль Ольга Олегiвна (паспорт: серiя СН номер 930811 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 12.11.1998 р.) призначена з 16.04.2013 р.

 Акцiями Товариства не володiє.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Призначено термiном до 15.04.2014 року (на 1 рiк).

 Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - бухгалтер, головний бухгалтер, провiдний бухгалтер-ревiзор.

 Рiшення прийнято Наглядовою радою 15.04.2013 р. , протокол №72.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

 

Дата розміщення: 

14.01.2013 19:01:00

Дата здійснення дії: 

10.01.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Член правління Крiль Ольга Олегiвна (паспорт: серiя СН номер 930811 виданий Залiзничним РВ ГУ МВС України в м. Києвi 18.11.1998) звiльнена 10.01.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 18.04.2012 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2013 р., протокол №61.


Посадова особа Член правлiння Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi 09.12.1999) призначена 10.01.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: призначено термiном до 17.04.2013 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, головний економiст, заступник начальника фiнансового вiддiлу, заступник генерального директора, голова правління.  Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2013 р., протокол №61.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

 

Дата розміщення: 

14.01.2013 19:01:00

Дата здійснення дії: 

14.01.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Спростування

Вид інформації: 

Спростування

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

СПРОСТУВАННЯ
Посадова особа Голова Наглядової ради Крiль Ольга Олегiвна (паспорт: серiя СН номер 930811 виданий Залiзничним РВ ГУ МВС України в м. Києвi 18.11.1998) звiльнена 10.01.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 18.04.2012 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2013 р., протокол № 61
.

 
Посадова особа Член правлiння Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi 09.12.1999) призначена 10.01.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який призначено особу: призначено термiном до 17.04.2013 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, головний економiст, заступник начальника фiнансового вiддiлу, заступник генерального директора, голова правління. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2013 р., протокол №61.

 

Спростування інформації здійснюється у зв’язку з тим, що під час розкриття інформації про зміни у складі посадових осіб у Стрічці новин, яке було здійснено 11.01.2013 р., було допущено техічну помилку. Було надруковано: Посадова особа Голова Наглядової ради Крiль Ольга Олегiвна (паспорт: серiя СН номер 930811 виданий Залiзничним РВ ГУ МВС України в м. Києвi 18.11.1998) звiльнена 10.01.2013 р.;

 

Правильний варіант: Посадова особа Член правління Крiль Ольга Олегiвна (паспорт: серiя СН номер 930811 виданий Залiзничним РВ ГУ МВС України в м. Києвi 18.11.1998) звiльнена 10.01.2013 р. Виправлена особлива інформація оприлюднена у Стрічці новин 14.01.2013 року одночасно разом з цим спростуванням.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

11.01.2013 08:59:20

Дата здійснення дії: 

10.01.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Крiль Ольга Олегiвна (паспорт: серiя СН номер 930811 виданий Залiзничним РВ ГУ МВС України в м. Києвi 18.11.1998) звiльнена 10.01.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 18.04.2012 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2013 р., протокол № 61 


Посадова особа Член правлiння Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi 09.12.1999) призначена 10.01.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: призначено термiном до 17.04.2013 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, головний економiст, заступник начальника фiнансового вiддiлу, заступник генерального директора, голова правління. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 10.01.2013 р., протокол №61.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

27.09.2012 19:01:00

Дата здійснення дії: 

26.09.2012

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi 09.12.1999) звільнена 26.09.2012.

Акціями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: пребував на посадi з 17.04.2012р.

Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 26.09.2012р., протокол № 2-2012 .

 

Посадова особа Голова Наглядової ради Клименко Олексiй Миколайович (паспорт: серiя СО номер 710980 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 31.07.2001) призначена 26.09.2012.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу: призначено термiном до 16.04.2013 року.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, провiдний економiст.

Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 26.09.2012 р., протокол № 2-2012.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

27.09.2012 19:01:00

Дата здійснення дії: 

27.09.2012

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Спростування

Вид інформації: 

Спростування

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

СПРОСТУВАННЯ

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi 09.12.1999) звільнена 26.09.2012.

Акціями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: пребував на посадi з 17.04.2012р.

Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 26.09.2012р., протокол № 2-2012 .

 

Посадова особа Голова Наглядової ради Клименко Олексiй Миколайович (паспорт: серiя СО номер 710980 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 31.07.2001) призначена 26.09.2012.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу: призначено термiном до 16.04.2013 року.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, провiдний економiст.

Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 26.09.2012 р., протокол № 2-2012.

 

Спростування інформації здійснюється у зв’язку з цім, що під час розкриття інформації про зміну складу посадових осіб у Стрічці новин, яке було здійсненно 27.09.2012р., 08:54:52 було допущено технічну помилку:

В графі «Дата здійснення дії» було зазначено 27.09.2012 року, треба було 26.09.2012 року.

Виправлена особлива інформація оприлюднена одночасно разом з цим спростуванням 27.09.2012 року.

 

Голова Правління ПАТ «Кварцсамоцвіти»______________Батюк В.М.

27.09.2012р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

27.09.2012 08:54:52

Дата здійснення дії: 

27.09.2012

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирiй Ростислав Петрович (паспорт: серiя СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi 09.12.1999) звільнена 26.09.2012.

Акціями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: пребував на посадi з 17.04.2012р.

Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 26.09.2012р., протокол № 2-2012 .

 

 

Посадова особа Голова Наглядової ради Клименко Олексiй Миколайович (паспорт: серiя СО номер 710980 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 31.07.2001) призначена 26.09.2012.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу: призначено термiном до 16.04.2013 року.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, провiдний економiст.

Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв 26.09.2012 р., протокол № 2-2012.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

18.04.2012 19:01:00

Дата здійснення дії: 

18.04.2012

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

18 квітня 2012 року Наглядовою радою ПАТ «Кварцсамоцвіти», протокол №45, було прийнято рішення про звільнення та призначення голови та членів Правління у зв’язку із закінченням терміну дії контрактів з посадовими особами та підписанням нових контрактів.
Посадова особа Голова Правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 28.03.1996) звільнена 18.04.2012р.Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 19.04.2011 р.
Посадова особа Член Правління Кріль Ольга Олегівна (паспорт: серія СН номер 930811 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Київ 18.11.1998) звільнена 18.04.2012р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: перебувала на посаді з 19.04.2011 р.
Посадова особа Член Правління Куриленко Анатолій Миколайович звільнена 18.04.2012 р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 15.12.2011 р.
Посадова особа Голова Правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 28.03.1996) призначена 18.04.2012 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 17.04.2013 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: виконавчий директор, заступник директора.

Посадова особа Член Правління Кріль Ольга Олегівна (паспорт: серія СН номер 930811 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Київ 18.11.1998) призначена 18.04.2012р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено терміном до 17.04.2013 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - бухгалтер; головний бухгалтер, провідний бухгалтер-ревізор.
Посадова особа Член Правління Куриленко Анатолій Миколайович призначена 18.04.2012р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду терміном до 17.04.2013 р. (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: служба в МВС, начальник служби безпеки.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

18.04.2012 19:01:00

Дата здійснення дії: 

17.04.2012

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

17 квітня 2012 року Загальними зборами акціонерів ПАТ «Кварцсамоцвіти», протокол № 1-2012, було прийнято рішення про звільнення та призначення голови та членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням терміну дії контрактів з посадовими особами та підписанням нових контрактів.
Посадова особа Голова Наглядової ради Кирій Ростислав Петрович (паспорт: серія СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київській обл. 09.12.1999) звільнена 17.04.2012р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 19.04.2011 р.
Посадова особа Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Київ 04.03.2003 р.) звільнена 17.04.2012 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на посаді з 19.04.2011 р.
Посадова особа Голова Наглядової ради Кирій Ростислав Петрович (паспорт: серія СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київській обл. 09.12.1999) призначена 17.04.2012 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено терміном до 16.04.2013 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - економіст, головний економіст, заступник начальника фінансового відділу, заступник генерального директора, голова правління.
Посадова особа Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Київ 04.03.2003) призначена 17.04.2012 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено терміном до 16.04.2013 року (на 1 рік). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - експерт, інспектор кредитного відділення, економіст.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

 

Дата розміщення: 

15.12.2011 9:01:00

Дата здійснення дії: 

14.12.2011

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Член Правлiння Чорноусенко Всеволод Володимирович звiльнена 14.12.2011 р. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: перебував на посадi з 19.04.2011р. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Кварцсамоцвiти" 14.12.2011р., протокол № 34.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Член Правлiння Куриленко Анатолiй Миколайович призначена 14.12.2011 р. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Призначено на посаду термiном до 18.04.2012 року.
Iнши посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: служба в МВС, начальник служби безпеки.
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Кварцсамоцвiти" 14.12.2011р., протокол № 34.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

19.04.2011 19:01:00

Дата здійснення дії: 

19.04.2011

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Голова Правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 28.03.1996 р.) відкликана 19.04.2011р. 
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді з 28.12.2005 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Правління до 3-ох осіб. 

Посадова особа Член правління Кучер Марія Ничипорівна (паспорт: серія ВМ номер 183146 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.05.1996 р.) відкликана 19.04.2011р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 26.09.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Правління до 3-ох осіб. 

Посадова особа Член правління Чорноусенко Всеволод Володимирович (паспорт: серія ВН номер 042600 виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл. 17.09.2004 р.) відкликана 19.04.2011р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді з 26.09.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Правління до 3-ох осіб. 

Посадова особа Член правління Махортих Олександр Федорович (паспорт: серія ВМ номер 249322 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 11.01.1997 р.) відкликана 19.04.2011р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді з 26.09.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Правління до 3-ох осіб. 

Посадова особа Член правління Закірова Олена Володимирівна (паспорт: серія ВМ номер 127963 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 26.04.1996 р.) відкликана 19.04.2011р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 26.09.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Правління до 3-ох осіб. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Ярмоленко Світлана Анатоліївна (паспорт: серія ВМ номер 133124 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Київ 01.02.2001 р.) відкликана 19.04.2011р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 30.03.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Наглядової ради Товариства до 2-х осіб. 

Посадова особа Член Наглядової ради Джигирей Людмила Йосипівна (паспорт: серія ВМ номер 183364 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 13.05.1996 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 12.10.2004 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Наглядової ради Товариства до 2-х осіб. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кочубей Юрій Арсентійович (паспорт: серія СО номер 378411 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.02.2000 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 07.06.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Наглядової ради Товариства до 2-х осіб. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сухораба Василь Петрович (паспорт: серія ВМ номер 785323 виданий Бердичівським МРВ УМВС України Житомирської області 22.09.1999 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 02.02.2007 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Наглядової ради Товариства до 2-х осіб. 

Посадова особа Член Наглядової ради Попова Ганна Альбертівна (паспорт: серія СН номер 000568 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 24.06.1995 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 11.05.2005 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, змінено кількісний склад Наглядової ради Товариства до 2-х осіб. 

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Гриненко Рита Леонідівна (паспорт: серія СО номер 086088 виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Київ 20.04.1993 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа перебувала на посаді з 23.02.2006 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, існування ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві не передбачено, тому замість відкликаної особи на посаду нікого не призначено. 

Посадова особа Член Ревізійної комісії Страхаль Лариса Пилипівна (паспорт: серія ВМ номер 183197 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС Житомирської області 06.05.1996 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 11.10.1999 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, існування ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві не передбачено, тому замість відкликаної особи на посаду нікого не призначено. 

Посадова особа Член Ревізійної комісії Хохлюк Лариса Олександрівна (паспорт: серія ВМ номер 156891 виданий Корольовським РВ УМВС м.Житомир 06.07.1999 р.) відкликана 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 22.01.2007 р.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.
Відповідно до нової редакції Статуту, затвердженої на Загальних зборах акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011, існування ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві не передбачено, тому замість відкликаної особи на посаду нікого не призначено.

Посадова особа Голова Наглядової ради Кирій Ростислав Петрович (паспорт: серія СМ номер 145454 виданий Броварським РВ ГУ МВС України у Київській обл. 09.12.1999 р.) призначена 19.04.2011 р.
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено терміном на 1 рік.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - економіст, головний економіст, заступник начальника фінансового відділу, заступник генерального директора.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бондарчук Олександр Олександрович (паспорт: серія МЕ номер 215453 виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Київ 04.03.2003 р.) призначена 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено терміном на 1 рік.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - експерт, інспектор кредитного відділення, економіст.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011. 

Посадова особа Голова правління Батюк Василь Михайлович (паспорт: серія ВМ номер 126646 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 28.03.1996 р.) призначена 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено терміном на 1 рік.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - виконавчий директор, голова Правління.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011. 

Посадова особа Член Правління Чорноусенко Всеволод Володимирович (паспорт: серія ВН номер 042600 виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл. 17.09.2004 р.) призначена 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено терміном на 1 рік.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - геолог, головний геолог.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011. 

Посадова особа Член Правління Кріль Ольга Олегівна (паспорт: серія СН номер 930811 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Київ 18.11.1998 р.) призначена 19.04.2011 р. 
Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено терміном на 1 рік.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - бухгалтер, головний бухгалтер, провідний бухгалте-ревізор.
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 19.04.2011 р., протокол №1-2011.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

19.04.2011 19:01:00

Дата здійснення дії: 

18.04.2011

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Вид інформації: 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

18 квітня 2011 року ПАТ «Кварцсамоцвіти» було повідомлено про те, що 29.11.2010 р. відбулися облікові операції на рахунках у цінних паперах, у зв’язку з чим відбулися зміни у пакетах власників акцій, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет акцій Фонду державного майна України, що розташований за адресою 01133, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, буд. 18/9, зменшився до 17442000 акцій, що складає 8.9455%.
Пакет акцій юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Столичне будівництво", що розташована за адресою 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, буд. 10, становить 177539200 акцій, що складає 91.0545%.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

21.04.2010 19:01:00

Дата здійснення дії: 

20.04.2010

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Вид інформації: 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Повне найменування емітента: 

Відкрите акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

ПАТ «Кварцсамоцвіти» повідомляє, що особлива інформація про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу, що було прийнято 16 березня 2010 року, не була вчасно розкрита з причини отримання відповідного наказу від Фонду державного майна України із затримкою.
Затримка в отриманні наказу пов’язана з тим, що ПАТ «Кварцсамоцвіти» розташоване на периферії, а підпорядковане центральному апарату Фонду державного майна України, що розташований у м. Києві.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата розміщення: 

21.04.2010 19:01:00

Дата здійснення дії: 

16.03.2010

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Вид інформації: 

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

Повне найменування емітента: 

Відкрите акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

05396155

Місцезнаходження емітента: 

12100, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8

Регіон емітента: 

1821155100

Телефон керівника емітента: 

0414532263

Електронна поштова адреса: 

beril@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Єдиним акціонером Товариства є Держава в особі Фонду державного майна України. 16 березня 2010 року Фондом державного майна України прийнято рішення про зменшення статутного капіталу Товариства - наказ ФДМУ №362 від 16.03.2010 р. Рішення про зменшення статутного капіталу прийнято відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", на виконання плану реструктуризації ВАТ "Кварцсамоцвіти", затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2008 №1051.
Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення складає 48745300 грн.
Сума, на яку зменшується статутний капітал складає 44845676 грн. Частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал складає 92,0%.
Розмір статутного капіталу після зменшення складає 3899624 грн.
Спосіб зменшення статутного капіталу - статутний капітал товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості однієї акції з номінальної вартості 0,25 гривень за одну акцію до номінальної вартості 0,02 гривні за одну акцію.
Станом до зменшення статутного капіталу кількість голосуючих акцій єдиного акціонера товариства – Держави, в особі ФДМУ, складає 194981200 штук, їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) складає 100 %.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович