РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне акціонерне товариство

"Кварцсамоцвіти"
05396155
Квартальна інформація за 2010 рік

 

Склад квартальної регулярної інформації

 

Номер квартала

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період

1

1

1

1

Дата першого розміщення

21.04.2010

14.07.2010

20.10.2010

17.02.2011

Дата останнього розміщення

21.04.2010

14.07.2010

20.10.2010

17.02.2011

Титульний аркуш

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Зміст

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Основні відомості про випущені акції

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Інформація про господарську та фінансову діяльність

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Квартальна фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва

Подивитися

Подивитися

Подивитися

Подивитися