Акціонерне товариство"Кварцсамоцвіти"

Акціонерне товариство "Кварцсамоцвіти"
05396155

Інформація про проведення загальних зборів товариства

 

Інформація про проведення загальних зборів товариства та інформація відповідно до ст.35 ЗУ «Про Акціонерні товариства» (перелік)

 

Дата

проведення зборів

Дата

розміщення інформації на власному веб-сайті

Інформація

 

Кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи емітента

 08.04.2022 р

02.03.2022 р

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

Електронний підпис

ПАТ "Кварцсамоцвіти"

Публічне акціонерне товариство

"Кварцсамоцвіти"
05396155

Інформація про проведення загальних зборів товариства

 

Інформація про проведення загальних зборів товариства (перелік)

 

Дата

проведення зборів

Дата

розміщення інформації на власному веб-сайті

Інформація

16.04.2018  

28.02.2018

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

10.08.2017  

03.08.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

10.05.2017  

29.03.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

15.03.2017  

10.02.2017

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

14.04.2016  14:30

01.03.2016

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

14.04.2015  14:30

03.03.2015

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

15.04.2014  14:30

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

16.04.2013  14:30

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

26.09.2012  14:30

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

17.04.2012  14:30

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

19.04.2011  14:30

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

 

Інформація про проведення загальних зборів товариства

 

Дата проведення зборів: 16.04.2018

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

Вид зборів:  Чергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101,Житомирська область,

Хорошівський район, смт. Хорошів, вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» повідомляє, що до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» та не поширюються вимоги розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, тому інформація щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 16.04.2018р., не розміщуються на веб- сайті товариства 

 

 

Голова правління    

ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                                                    О.І.Хуртіна

 

 

 

Дата проведення зборів: 10.08.2017 

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

Вид зборів:  Позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

 ІНФОРМАЦІЯ

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101,Житомирська область,

Хорошівський район, смт. Хорошів, вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» повідомляє, що до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» та не поширюються вимоги розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, тому інформація щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 10.08.2017р., не розміщуються на веб - сайті товариства.

 

 

 

Голова правління    

ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                                                    О.І.Хуртіна

 

 

 

Дата проведення зборів: 10.05.2017 

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

Вид зборів:  Позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

 

ІНФОРМАЦІЯ

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101,Житомирська область,

Хорошівський район, смт. Хорошів, вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» повідомляє, що до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» та не поширюються вимоги розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, тому інформація щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 10.05.2017р., не розміщуються на веб - сайті товариства.

 

 

 

Голова правління    

ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                                                     В.М. Батюк

 

 

Дата проведення зборів: 15.03.2017 

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

Вид зборів:  Річні загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

 

ІНФОРМАЦІЯ

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101,Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський,  вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» повідомляє, що до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» та не поширюються вимоги розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, тому інформація щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 15.03.2017р., не розміщуються на веб- сайті товариства.

 

 

 

 

 

Голова правління    

ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                                                     В.М. Батюк

 

 

Дата проведення зборів: 14.04.2016  14:30

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів,                        вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

Вид зборів:  Річні загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження:12101,Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Хорошів, вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8.  

1)     Дата проведення річних загальних зборів: 14 квітня 2016 р.

Час початку річних загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення річних загальних зборів.

Місце проведення річних загальних зборів: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів,                        вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

2)     Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах:

з 14:00 до 14:25 години в день проведення річних загальних зборів.

3)  Участь в річних загальних зборах акціонерів мають право брати особи, які будуть внесені до переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах, який буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства. Для участі на річних загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

4)   Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

                 2.   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

                 3.   Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

                 4. Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

                 5.   Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.

                 6.   Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2015 рік.

                 7.   Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у

2015 році.

8.   Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

               9.  Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

              10. Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

11. Вирішення  питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2015 року, визначення порядку виплати дивідендів.

12. Затвердження  планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

              13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5) Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я Правління за адресою: 12101, Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Чкалова, 8 або за тел.: (04145) 3-22-63, або безпосередньо перед початком річних загальних зборів в день їх проведення у місці проведення річних загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосується питань порядку денного - Голова Правління Батюк В.М. (тел.(04145) 3-22-63).

 

                Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 та 2015роки

 

Найменування показника

 

Період

 

Звітний 2015 рік

тис. грн.

Звітний 2014 рік

тис. грн.

Усього активів

36429

41160

Основні засоби

28542

29998

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6083

9628

Сумарна дебіторська заборгованість

62

289

Грошові кошти та їх еквіваленти

351

73

Нерозподілений прибуток

350

1912

Власний капітал

12219

12219

Статутний капітал

3899,6

3899,6

Довгострокові зобов’язання

24852

25393

Поточні зобов’язання

7308

12148

Чистий прибуток (збиток)

350

1912

Середньорічна кількість акцій (шт.)

194981200

194981200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

77

81

 

Примітка: смт. Володарськ-Волинський перейменоване в смт. Хорошів (постанова Верховної Ради України від 04.02.2016р. №984-VІІІ).

7) Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому видані «Бюлетень Цінні папери України» № 37(4325) від 29.02.2016р.

 

 

Голова правління

ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                                         В.М. Батюк   

 

Дата проведення зборів: 14.04.2015  14:30

Дата розміщення інформації:  03.03.2015 

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління

Вид зборів:  Річні загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код за ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101, Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

1)            Дата проведення річних загальних зборів: 14 квітня 2015 р.

Час початку річних загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення річних загальних зборів.

Місце проведення річних загальних зборів: 12101, Житомирська область,

смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

2)            Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах:

з 14:00 до 14:25 години в день проведення річних загальних зборів.

3)            Участь в річних загальних зборах акціонерів мають право брати особи, які будуть внесені до переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах, який буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства. Для участі на річних загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

4)             Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.            Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.            Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.            Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

4.            Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

5.            Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.

6.            Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2014 рік.

7.            Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у

2014 році.

8.            Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9.            Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10.          Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

11.          Вирішення  питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2014 року, визначення порядку виплати дивідендів.

12.          Затвердження  планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

13.          Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5)            Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я Правління за адресою: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8 або за тел.: (04145) 3-22-63, або безпосередньо перед початком річних загальних зборів в день їх проведення у місці проведення річних загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосується питань порядку денного - Голова Правління Батюк В.М. (тел.(04145) 3-22-63). 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 та 2014роки

 

Найменування показників

Звітний період 2014 рік тис.грн.

Попередній період 2013 рік тис.грн.

Усього активів

41160

35701,0

Основні засоби

29998

28121,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

9628

6138,0

Сумарна дебіторська заборгованість

289

306,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

73

712,0

Нерозподілений прибуток

1912

(14112,0)

Власний капітал

12219

12219,0

Статутний капітал

3899,6

3899,6

Довгострокові зобов’язання

25393

16100,0

Поточні зобов’язання

12148

17594,0

Чистий прибуток (збиток)

1912

( 2017,0)

Середньорічна кількість акцій, шт.

194981200

194981200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

81

76

 

 

7. Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому видані «Бюлетень Цінні папери України» №36 (4080) від  27.02.2015р.

 

                Голова правління

                ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                            В.М. Батюк

 

 

Дата проведення зборів: 15.04.2014  14:30

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління

Вид зборів:  Позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код за ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101, Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8)

 

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

1) Дата проведення річних загальних зборів: 15 квітня 2014 р.

                Час початку річних загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення річних загальних зборів.

                Місце проведення річних загальних зборів: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

2)            Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у  річних загальних зборах: з 14:00

до 14:25 години в день проведення річних загальних зборів.

                3) Участь в річних загальних зборах акціонерів мають право брати особи, які будуть внесені до переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах, який буде складений станом на 24 годину  за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства. Для участі на річних  загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

4)  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

4. Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.

6. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за  2013 рік.

7. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи  у 

2013  році.

8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради  Товариства.

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової

ради, затвердження умов  цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або

трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

11. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за

підсумками 2013 року, визначення порядку виплати дивідендів.

12. Затвердження  планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до

фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна,

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

                5) Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я  Правління за адресою: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8 або за тел.: (04145) 3-22-63, або безпосередньо перед початком річних загальних зборів в день їх проведення у місці проведення річних загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосується питань порядку денного – Голова Правління Батюк В.М.  (тел. (04145) 3-22-63).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 та 2013роки

 

Найменування показників

Звітний період 2013 рік тис.грн.

Попередній період 2012 рік тис.грн.

Усього активів

35701,0

22520,0

Основні засоби

28121,0

19469,1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6138,0

1554,7

Сумарна дебіторська заборгованість

306,0

412,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

712,0

637,5

Нерозподілений прибуток

(14112,0)

(12095,4)

Власний капітал

12219,0

12219,0

Статутний капітал

3899,6

3899,6

Довгострокові зобов’язання

16100,0

13120,2

Поточні зобов’язання

17594,0

5376,6

Чистий прибуток (збиток)

( 2017,0)

(1310,1)

Середньорічна кількість акцій, шт.

194981200

194981200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

76

45

 

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому  виданні «Бюлетень Цінні папери України» № 39 від  28.02.2014 р.

 

                Голова правління

                ПАТ «Кварцсамоцвіти»                                            В.М. Батюк

 

 

Дата проведення зборів: 16.04.2013  14:30

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління

Вид зборів:  Чергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення загальних зборівакціонерів

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код за ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101, Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8)

 

                                    Шановні акціонери ПАТ «Кварцсамоцвіти»

Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти».

Місцезнаходження товариства: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8.

Дата проведення річних загальних зборів: 16 квітня 2013 р.

Час початку загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення загальних зборів.

Місце проведення загальних зборів: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8, з-ій поверх, кабінет Голови правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14:00 до 14:25 години в день проведення загальних зборів.

Участь в загальних зборах акціонерів мають право брати особи, які будуть внесені до переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, який буде складений станом на 24 годину  за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що вносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

4.Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.

6.Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік.

7.Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2012 році.

8.Відкликання Голови та членів Наглядової ради  Товариства.

9.Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов  цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10.Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

11.Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2012 року, визначення порядку виплати дивідендів.

12.Затвердження  планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

13.Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

 

Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я  Правління за адресою: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8 або за тел.: (04145)

3-22-63, або безпосередньо перед початком загальних зборів в день їх проведення у місці проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосується питань порядку денного – Голова Правління Батюк В.М.  (тел. (04145) 3-22-63).

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

за 2011 та 2012 роки

Найменування показника

П е р і о д

Звітний 2012 рік

тис. грн.

Попередній 2011 р.

тис. грн.

Усього активів

22520,0

17194,8

Основний засоби

19469,1

8950,6

Довгострокові фінансові інвестиції

-

67,0

Запаси

1554,7

571,5

Сумарна дебіторська заборгованість

412,5

3300,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

637,5

809,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12095,4)

(55850,8)

Власний капітал

12219,0

54507,2

Статутний капітал

3899,6

3899,6

Довгострокові зобовязання

13120,2

12532,3

Поточні зобовязання

5376,6

2106,5

Чистий прибуток (збиток)

(1310,1)

(968,6)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

194981200

194981200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

39

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Батюк Василь Михайлович

 

Дата проведення зборів: 26.09.2012  14:30

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління

Вид зборів:  Позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення позачергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код за ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101, Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8)

 

 Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових  загальних зборів акціонерів.

Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 вересня  2012 року.

      Час початку позачергових загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення позачергових загальних зборів.

      Місце проведення позачергових загальних зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

     Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових  загальних зборах: з 14:00 до 14:25 години в день проведення позачергових загальних зборів.

     Перелік акціонерів, що мають право на участь у позачергових загальних зборах, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Перелік питань, що вносяться на голосування:

   1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

   2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

  3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

  4. Відкликання Голови  Наглядової ради  Товариства.

  5. Розірвання договору на виконання повноважень голови Наглядової ради ПАТ « Кварцсамоцвіти», укладеного 17 квітня 2012 року з Кирієм Р.П.

  6. Обрання члена Наглядової ради.

  7. Обрання Голови Наглядової ради.

  8. Затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

  9. Розірвання договору на виконання повноважень члена Наглядової ради ПАТ « Кварцсамоцвіти».

  10. Затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства.

 

                 Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я  Правління за адресою: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8 або за тел.: (04145) 3-22-63, або безпосередньо перед початком позачергових загальних зборів в день їх проведення у місці проведення позачергових загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосується питань порядку денного – Голова Правління Батюк В.М.  (тел. (04145) 3-22-63)

 

Дата проведення зборів: 17.04.2012  14:30

Місце проведення зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління

Вид зборів: Чергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»

(код за ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101, Житомирська область,

Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8)

 

1.            Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

Дата проведення чергових загальних зборів: 17 квітня 2012 року.

Час початку загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення загальних зборів.

Місце проведення загальних зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.

2.            Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14:00 до 14:25 години в день проведення загальних зборів.

3.            Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.            Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

5.Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та його затвердження.

7.Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 

   2011 рік.

8.Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками

   роботи у 2011 році.

9. Про зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом  зменшення  номінальної вартості акцій.

10.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження змін до Статуту. Надання повноважень на підписання змін до Статуту Товариства.

11.Відкликання Голови та членів Наглядової ради  Товариства.

12.Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов  цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13.Обрання Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства.

14.Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

15.Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

16.Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2011 року, визначення порядку виплати дивідендів.

17.Затвердження  планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

18.Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5. Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я  Правління за адресою: 12101, Житомирська область, смт. Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, 8 або за тел.: (04145) 3-22-63, або безпосередньо перед початком загальних зборів в день їх проведення у місці проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосується питань порядку денного – Голова Правління Батюк В.М.  (тел. (04145) 3-22-63).

  6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  за 2010 та 2011 р.р.

 

Найменування показника    П е р і о д

Звітний 2011 рік тис.грн, Попередній 2010 р., тис.грн.

Усього активів      17194,8  8759,3

Основний засоби   8950,6    8187,0

Довгострокові фінансові інвестиції     67,0  67,0

Запаси    571,5      171,2

Сумарна дебіторська заборгованість 3300,9   45,0

Грошові кошти та їх еквіваленти       809,7      1,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (55850,8) (54994,5)

Власний капітал    54507,2  54496,7

Статутний капітал  3899,6  3899,6

Довгострокові зобов’язання  12532,3               -

Поточні зобов’язання           2106,5    4199,4

Чистий прибуток (збиток)   (968,6)    (502,4)

Середньорічна кількість акцій (шт.)  194981200             194981200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)       -              -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду           -              -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)             39            30

               

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень Цінні папери України» № 47 від 14.03.2012 р.

                Голова Правління                                                                  В.М. Батюк

 

Дата проведення зборів: 

19.04.2011 14:30

Місце проведення зборів: 

12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління

Вид зборів: 

Чергові загальні збори акціонерів Товариства

Текст повідомлення: 

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»
(код за ЄДРПОУ 05396155, місцезнаходження: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8)


1. Публічне акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.
Дата проведення чергових загальних зборів: 19 квітня 2011 року.
Час початку загальних зборів акціонерів: о 14:30 годині, в день проведення загальних зборів.
Місце проведення загальних зборів: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8, 3-ій поверх, кабінет Голови правління.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14:00 до 14:25 години в день проведення загальних зборів.
3. Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4. Порядок денний:
4.1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
4.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4.3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4.4. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
4.5. Звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та його затвердження.
4.6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та його затвердження.
4.7. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та їх затвердження.
4.8. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2010 рік; розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства.
4.9. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Надання повноважень на підписання статуту.
4.10. Приведення внутрішніх положень та документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової редакції статуту Товариства.
4.11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
4.12. Відкликання Голови та членів Правління Товариства.
4.13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
4.14. Відкликання діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
4.15. Обрання ревізора.
4.16. Вирішення питання про виплату дивідендів.
5. Для ознайомлення з матеріалами та проектами рішень стосовно питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства можуть звертатись із письмовою заявою на ім’я Правління за адресою: 12101, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, смт Володарськ-Волинський, вул. Чкалова, буд.8 або за телефоном 0(4145) 3-22-63, або безпосередньо перед початком загальних зборів в день їх проведення у місці проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – Голова Правління Батюк В. М. (тел. (04145) 3-22-63).
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 рр. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 2010р. попередній 2009р.
Усього активів 8759,3 8783,6
Основні засоби 8187,0 8223,2
Довгострокові фінансові інвестиції 67,0 67,0
Запаси 171,2 180,3
Сумарна дебіторська заборгованість 45,0 57,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 8,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (54994,5) (54492,1)
Власний капітал 54496,7 9651,0
Статутний капітал 3899,6 48745,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4199,4 4879,4
Чистий прибуток (збиток) (502,4) (44720,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 194981200 183782500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 31

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень Цінні папери України» №50 від 18.03.2011 р.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Батюк Василь Михайлович